back to Homepage

Zai yêu gọi ” mẹ ơi

Zai yêu gọi ” mẹ ơi

27 July, 2017

Uncategorized

Zai yêu gọi ” mẹ ơi, ✌️ điiiii …. ” thế là có ảnh đẹp luôn
Nó còn bonus thêm ” con chụp mẹ có cả ☘️HOÀNG CUNG☘️ luôngggg mẹ up Fb luôn đi cho nhiều khách ….. Okey Okey
Đấy nó lớn rồi , nó chụp ảnh cho mẹ nó đc rồi, mình nhờ đc nó rồi … và thế là mình già rồi….
See Translation

Back to Homepage

go back to the top