back to Homepage

YANHEE NỔI TIẾNG VỀ LÀM ĐẸP NTNAO XỊ EM CHẮC CŨNG BIẾT

YANHEE NỔI TIẾNG VỀ LÀM ĐẸP NTNAO XỊ EM CHẮC CŨNG BIẾT

27 August, 2017

Uncategorized

YANHEE NỔI TIẾNG VỀ LÀM ĐẸP NTNAO XỊ EM CHẮC CŨNG BIẾT . CHUYẾN NÀY E LẤY 1 LOẠT CÁC THUỐC TRỊ NÁM , TÀN NHANG , QUẦNG THÂM MẮT VÀ TRỊ MỤN , CÓ CẢ SERUM VITC NAZ . BẢO SAO NÊN NÀY NẮNG NÔI VỚI DÂN NGTA LÀM VIỆC 15 TIẾNG 1 CA MÀ DA DẺ CHẢ CÓ TÝ DẤU HIỆU NÀO MỆT MỎI, DA VÂN MỊN CĂNG BÓNG , MẮT CHẢ TÝ QUẦNG THÂM NÀO LUÔN LÀ VÌ HỌ CÓ NHỮNG SP TỐT NTNAY .
KEM TRỊ THÂM BỌNG MẮT #230k
KEM TRỊ NÁM , TÀN NHANG #290k
SERUM VITC #290k
KEM TRỊ MỤN #230k
———————————————

Back to Homepage

go back to the top