back to Homepage

Xin cảm ơn những tin nhắn

Xin cảm ơn những tin nhắn

15 April, 2017

Uncategorized

Xin cảm ơn những tin nhắn, cuộc điện thoại chúc mừng từ những người thương phương xa và sự hiện diện của những người thương “phương gần” dù thật tâm thấy rất có lỗi khi đã hành xác nhau giữa cái nắng cái nóng của Sài Gòn ;))
Vì đang trong tình trạng bị chuột rút và đi cà nhắc sau khi thoát ra khỏi dòng người đông đúc trên cái sảnh chật hẹp của Adora nên cô tân cử nhân sẽ post hình kỷ niệm ngày vui vào ngày mai ạ 😉

Back to Homepage

go back to the top