back to Homepage

Vừa vượt qua các đại công trường

Vừa vượt qua các đại công trường

04 June, 2017

Uncategorized

2

Vừa vượt qua các đại công trường

1  
Vừa vượt qua các đại công trường – quê hương của các bạn Trump
Ngột ngạt – dù đã tìm góc vắng
Chỉ còn mây xanh là tự tại
Thương
See Translation

Comments

 1. Anonymous
  3 June, 2017, 19:40 Anonymous

  Seems like SAPA:))

  Reply to this comment
 2. Anonymous
  3 June, 2017, 21:41 Anonymous

  Hope for you it’s cooler up there

  Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top