back to Homepage

Vì niềm vui dễ chia sẻ hơn nỗi buồn

Vì niềm vui dễ chia sẻ hơn nỗi buồn

04 August, 2015

Uncategorized

Vì niềm vui dễ chia sẻ hơn nỗi buồn .
Nên những người đi bên cạnh ta trong những lúc khó khăn , thường là những người chân tình nhất
See Translation

Back to Homepage

go back to the top