back to Homepage

VỀ ĐÂY NGHE EM

VỀ ĐÂY NGHE EM

31 August, 2017

Uncategorized

VỀ ĐÂY NGHE EM . Là phụ nữ nên hầu như mình đi chợ mỗi ngày , và rất buồn khi thấy giá cả thay đổi theo mỗi bước chân . Rõ ràng đồng tiền Việt ngày càng yếu đi , yếu hơn cả tiền Lào và Campuchia , 2 nước mà chúng ta đã từng coi thường . Tiền yếu chứng tỏ nền kinh tế đang đi xuống . Cứ nghe râm ran Việt Nam sắp vỡ nợ , mỗi con dân Việt đã gánh nợ từ trong bụng mẹ ; Thế nên nhà nước mới kêu gọi đầu tư , nhưng người đầu tư vào VN đuọc gì ? Cứ xem vụ án ông Trịnh Vĩnh Bình thì biết , đổ tiền của về đầu tư cho đất mẹ , dĩ nhiên , trước hết ông muốn kiếm lãi , nhưng chắc chắn trong thâm tâm ông muốn giúp nơi ông đã sinh ra , và ông đã đuọc gì ? Ông bị buộc tội , bị tù , rồi trốn thoát khỏi VN thời gian ông tại ngoại . Chẳng đặng đừng , ông khởi kiện , thắng kiện , nhưng nhà nước VN không áp dụng luật quốc tế , không đền bù , ông lại khởi kiện ra toà án quốc tế và ông lại thắng kiện . CÔNG LÝ ĐÃ LÊN TIẾNG . Cái kiểu VN lật lọng thế này thì có hát 10 lần , 100 lần bài Về Đây Nghe Em cũng không ai dám về đầu tư .Ờ , mà phải về , về để : CHỞ THẬT THÀ VÀO LÒNG DỐI TRÁ , chưa bao giờ sự dối trá lại sinh sôi nẩy nở trên đất nước này nhiều như vậy .Này nhé : ông Vụ trưởng vụ Chính sách thuế cho rằng thuế VAT tăng lên 12 % không ảnh hưởng đến người nghèo ! Còn ông Thứ Trưởng Nguyễn Việt Tiến thì cho rằng đó KHÔNG PHẢI là thuốc ung thư giả mà tội là giả mạo giấy tờ . Ôi cha , phải chở bao nhiêu chiếc thuyền THẬT THÀ VÀO LÒNG DỐI TRÁ đó hả trời ?

Back to Homepage

go back to the top