back to Homepage

Vấn đề tâm linh đúng là không thể đùa được các bác ạ

Vấn đề tâm linh đúng là không thể đùa được các bác ạ

05 September, 2017

Uncategorized

Vấn đề tâm linh đúng là không thể đùa được các bác ạ. Số là tháng 7 năm ngoái thằng bạn em nhà ở cạnh chùa. Trước cổng chùa, sát cổng nhà nó có cây ớt 5 năm tuổi quả sai trĩu, vặt mỏi tay. Mà nó tốt quá đâm che hết cả cái cổng nhà nó. Hôm cưới nó cái cổng chật quá, thế là nó quyết nhổ mẹ cây ớt đi mặc dù cho mọi người can ngăn và ko ai dám nhổ. Y như rằng từ ngày đó quả báo đến thật. Từ sau hôm cưới nó, cứ mỗi lần nhà nó muốn ăn ớt lại phải ra chợ mua, bất tiện vô cùng.

Back to Homepage

go back to the top