Úi za

26 May, 2017

Uncategorized

Úi za…
Người đâu mà đẹp zai dữ vậy á
Trc lúc ngủ cũng đẹp zai đẹp zai đến nỗi làm loạn hết cả lớp ko ngủ đc.
Đến khi bạn ý đi ngủ thì ngủ hẳn 30′ dậy lại đẹp zai đến nỗi thức luôn cả lớp dậy
Cô nhắc thì : Cô ơi đi ăn bánh đa đi cô
Cô thì : Giờ này giờ ngủ bánh đa cái gì mà bánh đa…đi ngủ đi
Bạn ý thì: Ngủ cái gì mà ngủ
Cô: Bon ko ngủ bon nằm im cho các bạn ngủ nhé
Bạn ý : Trời sáng rồi dậy đi thôi dậy đi thôi..
Cô thì : Cô cáu rồi đấy nhé ko nói nhiều đâu đấy …
Bạn ý thì: Cô về lớp cô đi ở lớp Bon làm cái gì
The and_

Back to Homepage

go back to the top