back to Homepage

Tưởng dễ lừa nhá

Tưởng dễ lừa nhá

15 September, 2017

Uncategorized

Tưởng dễ lừa nhá
Tôi tò mò ngắm tranh ở xứ tư bản Nhật. Công nhận đẹp. Mọi người biết bức tranh này trị giá bao nhiêu. 10 triệu đô la Mỹ đấy. Tôi biết giá vậy, vì thấy tôi ngắm nghía, một vị Nhật Bản bảo bức tranh giá trị vậy, nếu tôi đồng ý mua, bớt xuống chín triệu, bảo trả tiền ngay, còn tám triệu, tiền mặt trả ngay, đúng bảy triệu. Tôi bảo ngay:
– Có cho không, cũng chả lấy. Đây là tranh vẻ trang trí tường. Ông mày là dân nước XHCN ưu việt, không phải xứ tư bản con vịt các ngươi. Nhớ nhá!

Back to Homepage

go back to the top