back to Homepage

Tui khẳng định đây hông phải là minishow mà là Fan meeting tại VN của ông a2 hehe

Tui khẳng định đây hông phải là minishow mà là Fan meeting tại VN của ông a2 hehe

13 May, 2017

Uncategorized

Tui khẳng định đây hông phải là minishow mà là Fan meeting tại VN của ông a2 hehe.Chứ gì nữa,Fan của ổng giờ lập gia đình già đầu hết rồi mà vẫn kéo đến đông nghẹt quẩy nhiệt tình,hát theo từng bài hit của ổng…Ôi 1 thời làn sóng xanh.Tội nghiệp ông Đức Tiến mới về VN là bị kéo đến chụp hình quăng tim đồ hahaaa.Vô nhận hàng nha mấy bé!!!

Back to Homepage

go back to the top