back to Homepage

Tự nhin bà chị phương xa Trần Thị Minh Phượng bã nói 1 chữ “Nhớ” làm mình chợt nhớ cái clip làm vụng về trình chiếu ngay thời điểm đó thì bị mất âm thanh ngồi mày mò cả 15′ mới xong

Tự nhin bà chị phương xa Trần Thị Minh Phượng bã nói 1 chữ “Nhớ” làm mình chợt nhớ cái clip làm vụng về trình chiếu ngay thời điểm đó thì bị mất âm thanh ngồi mày mò cả 15′ mới xong

15 January, 2017

Uncategorized

Tự nhin bà chị phương xa Trần Thị Minh Phượng bã nói 1 chữ “Nhớ” làm mình chợt nhớ cái clip làm vụng về trình chiếu ngay thời điểm đó thì bị mất âm thanh ngồi mày mò cả 15′ mới xong! Giờ nhớ thì up cái Hành trình yêu thương này mong bà chị dù ở bất cứ đâu cũng gieo yêu thương và gặt hái nhiều tình yêu thương nhé! Cũng không có khái niệm là chia xa đã bao lâu, yêu và thương vẫn còn đó héng Phan Phuong Anh Nguyen Hoa Canh Duong Le Thanh Nhã Trần Thắng Nguyễn Lien Pham Phuong Tra Huyen Trang Dương Nam Long Vu Huyen Nguyễn Ánh Hồng Maianhh Hoang Nguyễn Lê Tuấn Ba Lan Huynh Ánh Tuyết Nguyễn
See Translation

Back to Homepage

go back to the top