back to Homepage

Trước năm 75 có tờ nhật báo mở chuyên mục : mỗi tuần một chuyện

Trước năm 75 có tờ nhật báo mở chuyên mục : mỗi tuần một chuyện

27 August, 2017

Uncategorized

Trước năm 75 có tờ nhật báo mở chuyên mục : mỗi tuần một chuyện , dĩ nhiên là chuyện hay , đáng đọc , đọc để suy ngẫm . Giờ ngày nào cũng có chuyện để đọc trên FB , mà không phải để suy ngẫm mà để ngao ngán : Như là chuyện thuốc nhập khẩu trị ung thư là thuốc giả , nhưng ra toà lại xử theo tội buôn lậu , là sao ? Mình là cô giáo mà sao dốt thiệt . Chồng mình đã chết vì ung thư nên hơn ai hết mình hiểu cái đau của bệnh nhân ung thư như thế nào , câu : đau chi cho bằng đau đẻ nên sửa lại : đau chi cho bằng đau ung thư . Có người đau quá đã chửi thề , có người rên la , có người tự cắn mình để giảm bớt cơn đau , ơi , thê thảm lắm trời ạ , ấy vậy mà sao nỡ đành lòng buôn thuốc giả . Ăn trên cái đau của người bệnh mà đuọc sao hả trời ?

Back to Homepage

go back to the top