back to Homepage

Trước đây có một số mẹ hỏi mình về việc dạy trẻ tập đọc khi có biểu hiện mắc chứng khó đọc (dyslexia) nhưng vì mình k đươcj đào tạo chuyên môn về cái này nên k rõ

Trước đây có một số mẹ hỏi mình về việc dạy trẻ tập đọc khi có biểu hiện mắc chứng khó đọc (dyslexia) nhưng vì mình k đươcj đào tạo chuyên môn về cái này nên k rõ

24 April, 2017

Uncategorized

Trước đây có một số mẹ hỏi mình về việc dạy trẻ tập đọc khi có biểu hiện mắc chứng khó đọc (dyslexia) nhưng vì mình k đươcj đào tạo chuyên môn về cái này nên k rõ. Hôm nay mình thấy cái link chia sẻ nhưng công cụ hỗ trợ việc đọc này cho các em – mình nghĩ chúng ta có thể áp dụng chúng cho 2 mục đích:
– Mô phỏng để dạy trẻ tiếng Việt trong khi chờ đợi đơn vị nào đó bắt tay vào làm cái này cho trẻ Việt (dường như đang có xu hướng tăng cao do mắc một số rối loạn về naoz bộ, một phần từ việc tiếp xúc thiết bị điện tử quá sớm)
– Giúp các em học đọc tiếng Anh luôn.
Ngoài ra, các mẹ giỏi tiếng Anh có thể tìm và tự học trên Coursera – lâu nay vẫn có một khoá miễn phí dạy cách dạy trẻ bị hội chứng này.
Rất hy vọng sẽ ngày một nhiều người hiểu rõ hơn và làm tốt được công việc đó, hỗ trợ các em tốt nhất có thể bởi trẻ bị dyslexia thực chất chỉ bị rối loạn chứ trí tuệ hoàn toàn bình thường!

Back to Homepage

go back to the top