back to Homepage

Trung Quốc ngày càng tráo trở và ngang ngược ở biển Đông

Trung Quốc ngày càng tráo trở và ngang ngược ở biển Đông

22 July, 2017

Uncategorized

Trung Quốc ngày càng tráo trở và ngang ngược ở biển Đông, với tham vọng bá quyền không giấu diếm, rất nhiều người dân Việt Nam nhớ về vị TBT mà lịch sử đã nhìn nhận là người có đường lối cứng rắn nhất với Trung Quốc.
Có lẽ ngày hôm nay, với vấn đề biển Đông, người Việt Nam chúng ta sẽ phải nhớ lại câu nói của cố TBT Lê Duẩn và bài học mà ông đã để lại: “Chúng ta, bằng bất cứ giá nào, cũng không được phép sợ Trung Quốc”. Cư xử nhường nhịn cao thượng không có kết quả đối với những kẻ vô đạo. Mở rộng vấn đề ra ta nên cư xử thế nào với gã hàng xóm tham lam Trung quốc? Thật ra, nước ta vẫn đang cố giữ hòa hiếu, nhưng bọn bá quyền bành trướng đâu biết điểm dừng? Chúng vẫn đang tiếp tục chiến thuật tằm ăn lá dâu lấn dần biển đảo của ta.
Người ta còn có câu: “không nên nói chuyện đạo lý với những kẻ vô đạo”! Vậy có nên trở thành kẻ thù của gã hàng xóm tham lam?
Trong trường hợp này, có lẽ phải trở thành kẻ thù 1 thời gian tạm thời để rồi tương lai sẽ là những người hàng xóm biết điều. Cứ xem nước Nga trước kia: cũng đã từng có thời là kẻ thù của TQ. Nhưng bây giờ TQ đâu có dám trả thù, và họ lại là bạn, mà có phần tôn trọng nhau hơn xưa.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top