back to Homepage

Trong trại tâm thần:

Trong trại tâm thần:

19 April, 2015

Uncategorized

Trong trại tâm thần:
A: Sao mày lại vào đây?
B:Hôm qua tao định lái ô tô lên dây điện. Còn mày thì sao?
A: Oh, tao đứng trên đó vẫy taxi.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top