back to Homepage

Trong ngành làm ăn chắc cú ” ĂN CHẮC MẶC BỀN ” thì chỉ có Mộc Hà lĩnh số 1

Trong ngành làm ăn chắc cú ” ĂN CHẮC MẶC BỀN ” thì chỉ có Mộc Hà lĩnh số 1

25 May, 2017

Uncategorized

Trong ngành làm ăn chắc cú ” ĂN CHẮC MẶC BỀN ” thì chỉ có Mộc Hà lĩnh số 1…
Chưa cần KHÁCH LO 1 giấy tờ bộ y tế, sản phẩm đúng quy chuẩn, sức khoẻ, thành phần đúng bộ y tế cho phép lưu hành sử dụng hay k? Mộc Hà đã sốt vó LO 10 giùm khách r.
bất kì điều gì nói chơi thì được, nhưng đã dính vào kinh doanh, pháp luật… mọi phát ngôn đều phải chịu trách nhiệm trước Pháp Luật… quan trọng hơn là TRÁCH NHIỆM BÁN HÀNG đi trước – hàng đầu trong mọi nguyên tắc kinh doanh… thế mới tồn tại lâu dài, uy tín….
Nếu có Hạ bệ hay dìm nhau k cần đôi co.., chỉ nói chuyện bằng giấy tờ pháp luật cho pháp luật công tâm xử lí…. còn Mộc Hà nguyên tắc đi lên bằng tay , bằng chân và k bao giờ đụng chạm ai là tôn chỉ kinh doanh của Hà, dìm người khác k làm mình nổi mãi mãi được, có lực mới đi được đường dài…. tôn trọng mọi doanh nghiệp đang đóng thuế phát triển nhà Nước …
GIẤY CÔNG BỐ 2 SIÊU PHẨM MỚI CỦA BỘ Y TẾ CẤP – ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM LƯU HÀNH TRÊN CẢ NƯỚC …

Back to Homepage

go back to the top