back to Homepage

Trong cuốn sách này

Trong cuốn sách này

07 April, 2017

Uncategorized

Trong cuốn sách này

Trong cuốn sách này, người đàn bà nào hạnh phúc nhất, đôi khi chỉ có người trong cuộc mới là người hiểu rõ nhất, hoặc đôi khi chỉ có những người ở trong hoàn cảnh của họ, đọc mới là người thấu hiểu nhất.
Đến sau cùng, chúng ta sinh ra là phụ nữ, đều không thể thoát ra khỏi ba chữ “Phận Đàn Bà”.
Đã là đàn bà, thì đều phải đi qua thăng trầm, vượt muôn trùng sóng gió mới chạm được tay đến bình yên.
Đàn ông, liệu người đàn bà ở bên cạnh họ khi non trẻ, khi trưởng thành và khi an phận, liệu họ yêu ai nhất, hay dù yêu ai nhất, người họ nắm tay ở phút cuối cùng mới là quan trọng?
Ai biết đâu?
Huyền Trang Bất Hối
Đã phát hành toàn quốc, link đặt sách online.
Uranium: https://goo.gl/VnsDLH
FAHASA: http://bit.ly/ht-goc-khuat-dan-ba-fhs
Tiki: https://goo.gl/3c1r1k
#Gockhuatdanba #HuyenTrangBatHoi

Back to Homepage

go back to the top