back to Homepage

Tôi đã từng nghe ở đâu đó có người nói rằng: “Rơi vào lưới tình giống như việc bạn nhảy từ một tòa cao ốc xuống mặt đất

Tôi đã từng nghe ở đâu đó có người nói rằng: “Rơi vào lưới tình giống như việc bạn nhảy từ một tòa cao ốc xuống mặt đất

10 July, 2017

Uncategorized

Tôi đã từng nghe ở đâu đó có người nói rằng: “Rơi vào lưới tình giống như việc bạn nhảy từ một tòa cao ốc xuống mặt đất, lý trí nói rằng đây là một hành động liều lĩnh, nhưng trái tim lại bảo hãy nhảy đi vì bạn có thể bay.” Hãy cứ xem như bạn đã từng bay, chỉ là chưa thể tiếp đất an toàn mà thôi.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top