back to Homepage

Tin buồn nhất hôm nay là sự ra đi bất ngờ vì tai nạn của nhà báo Nguyễn Đình Quân

Tin buồn nhất hôm nay là sự ra đi bất ngờ vì tai nạn của nhà báo Nguyễn Đình Quân

07 September, 2017

Uncategorized

Tin buồn nhất hôm nay là sự ra đi bất ngờ vì tai nạn của nhà báo Nguyễn Đình Quân, cựu binh chinh chiến của Tiền Phong lâu năm cho đến ngày anh ra đi. Có dịp làm việc cùng nhiều năm trong nhiều sự kiện, và vẫn hay chuyện trò cùng Quân cho đến stt hôm qua trên FB, vì cùng từng là người lính.
Một nhà báo năng nổ và hết lòng với biển đảo, đồng đội và gia đình cho đến ngày ra đi.
Rất tiếc thương Nguyễn Đình Quân.
<3 <3 <3. Mong em ra đi thanh thản.

Back to Homepage

go back to the top