back to Homepage

tin bão xa

tin bão xa

16 July, 2017

Uncategorized

1  
tin bão xa
BẠN MÌNH BÁO LÀ TOÀN VIỆT NAM DO ẢNH HƯỞNG BÃO NÊN TỐI NAY MƯA TO LẮM LUÔN AI CÓ BỒ KHÔNG BỒ GÌ CŨNG NHỚ VỀ NHÀ SỚM ĐỪNG CHƠI BỜI NỮA BA MÁ MONG ĐỪNG PHÍ HOÀI TUỔI TRẺ VÀ TIỀN BẠC VÀO CONSUMERISM NỮA.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top