back to Homepage

[Thung báo đã nhận được tyền]

[Thung báo đã nhận được tyền]

22 May, 2017

Uncategorized

[Thung báo đã nhận được tyền].
Trong mấy tuần qua, mình đã nhận được :
– 200k từ em Vuthithanh Huyen : Không để ý, giờ kiểm tra tài khoản 056100 mới thấy 😀
– 500k từ em Ngoc Tuyen : Chuyển đúp cho tháng trước luôn hey shao mà chuyển 500k luôn dzẫy bêy ?
– 1000k (1 trẹo đồng) từ cô Dung Ngo dành cho 1 hoàn cảnh đặc biệt chúng mình đang quan tâm.
– 5000k (5 trẹo đồng) của chế Mạnh Thương gửi cho ngọy tùy ý ăn xài trước khi chế qua bển du lỵt (ăn ngon miệng nga chế). 😀

Back to Homepage

go back to the top