back to Homepage

“Thời gian trôi đi nhanh như một chuyến xe lửa

“Thời gian trôi đi nhanh như một chuyến xe lửa

11 June, 2015

Uncategorized

“Thời gian trôi đi nhanh như một chuyến xe lửa, còn tôi như một hành khách ngủ quên. Tới khi tỉnh dậy thấy mình đã bỏ qua nhiều thứ, bỏ qua cả trạm dừng”
Thái Trí Hằng
See Translation

Back to Homepage

go back to the top