back to Homepage

Thánh phượt” người Mông Vừ Già Pó ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình, vẻ như đi bộ 6

Thánh phượt” người Mông Vừ Già Pó ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình, vẻ như đi bộ 6

Thánh phượt” người Mông Vừ Già Pó ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình, vẻ như đi bộ 6.000km chỉ với 1 số đồ phượt hà nội mà cứ như vừa lên nương về, cũng chẳng muốn “kể chi những nỗi dọc đường”. Nhưng có quá nhiều người từ khắp nơi kéo đến hỏi chuyện khiến Pó kể những “nỗi dọc đường”: vì sao không tiền đô, không ba lô, không pat pô (hộ chiếu), không ô tô, không alô, không… rượu ngô nhưng đi bộ, qua 5 quốc gia, vượt quãng đường hơn 6.000km.
Trời thì lạnh, thèm có con gà nướng uống với rượu mơ Choya quá!
photo by Hoang Quangha

Xem thêm thông tin khác về đồ phượt tại đây: daugoitrigau.net/thank-chi-iu-nguyen-van-da-fai-lan-lon-an-choi-khap-nhut-bun-de-tim-mua-tang-e-be-meo-maneki-neko-gio-ca-2-chan/

Back to Homepage

go back to the top