back to Homepage

Tham gia game nào

Tham gia game nào

20 May, 2017

Uncategorized

Tham gia game nào, game này người nào cũng có thể được tặng:
B1: share và like status này.
B2: tag tên 3 bạn girl.
B3: hãy nói về cảm nhận thỏi son bạn đang dùng và tại sao bạn lại muốn nhận thỏi son Roé.
❤️quà tặng la 5 ban viết hay nhất nhé .. công bố vào tối ngày mai nhé
Chúc các bạn may mắn

Back to Homepage

go back to the top