back to Homepage

Team Kinh doanh quá hoành tráng luôn

Team Kinh doanh quá hoành tráng luôn

12 September, 2017

Uncategorized

Team Kinh doanh quá hoành tráng luôn. Wow 1000q xuất bản lần 2 (đợt 1) hết veo trong 3 tháng. Nay lại nhờ các bạn share ủng hộ dự án phổ cập sách Thương hiệu của Team Kinh doanh, các bạn lại tiếp tục bán 1000 cuốn (đợt 2) nữa nha.
P/s: sách lần 2 chi tiết hơn khoảng 150% so với lần 1 nha.

Back to Homepage

go back to the top