back to Homepage

Tạm biệt Paris

Tạm biệt Paris

23 May, 2017

Uncategorized

Tạm biệt Paris

1 1  
Tạm biệt Paris, ai em về với Hà Nội. À không về với Paris nháy nháy. Người nháy nháy chơi sang hơn người không nháy nháy, chẳng mấy ai đi xe bus. Hay có xe bus tốt mà chẳng ai hay..
See Translation

Back to Homepage

go back to the top