back to Homepage

Sống sao cho đáng sống đừng vì cái chỗ ngồi hay vài đồng tiền hơn người ta thì nghĩ muốn nói gì thì nói

Sống sao cho đáng sống đừng vì cái chỗ ngồi hay vài đồng tiền hơn người ta thì nghĩ muốn nói gì thì nói

28 May, 2017

Uncategorized

Sống sao cho đáng sống đừng vì cái chỗ ngồi hay vài đồng tiền hơn người ta thì nghĩ muốn nói gì thì nói. Đạo Đức luôn là số 1. Các cái khác chỉ là theo sau thôi. Như cái thân cây có khỏe mới gánh hết cành lá hoa quả. Nhưng gốc lại là tôn giáo trong lòng mình giúp mình nên tốt. Xã hội tốt đẹp như đất tốt màu mỡ để cây hút chất và bán chặt sinh quả và hoa cho người dùng, cho đời. Như vầy cây mới thật giá trị, đúng cái ý Trời muốn nó làm nó là.

Back to Homepage

go back to the top