back to Homepage

Sống hài hòa với thiên nhiên

Sống hài hòa với thiên nhiên

06 June, 2017

Uncategorized

Sống hài hòa với thiên nhiên

1 1  
Sống hài hòa với thiên nhiên
Buổi tối hài hòa
ngột ngạt người
như đám đông Hà Nội
phố đi bộ
lúc nhúc
Góc góc
những em bé dân tộc
mặt trắng phấn
“cô ơi mua cho con”
Tộc người Kinh
Sờ sờ selfie
Giằng ôm em
Quẳng bà mẹ ít tiền
Chỗ núi kia vẫn xanh
Hết mấy năm
Rồi lũ nhà, lũ công viên
hài hòa
xây xây đập đập
🙁
See Translation

Back to Homepage

go back to the top