back to Homepage

Share cho các bạn Thế Hệ Xanh

Share cho các bạn Thế Hệ Xanh

25 July, 2017

Uncategorized

Share cho các bạn Thế Hệ Xanh

1  
Share cho các bạn Thế Hệ Xanh.
Từ quan điểm con người làm chủ thiên nhiên, thể hiện từ công nghệ, nghệ thuật cho tới kiến thúc… thì con người đã chuyển sang quan điểm thuận theo thiên nhiên. Mà muốn hiểu về thiên nhiên thì trước hết cần hiểu về con người: chúng ta đang làm gì, tại sao chúng ta lại làm việc này. Một phần câu trả lời sẽ có trong chương trình này.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top