back to Homepage

Phụ nữ nhớ nhé: không cần xinh đẹp nhưng bắt buộc phải có khí chất

Phụ nữ nhớ nhé: không cần xinh đẹp nhưng bắt buộc phải có khí chất

15 March, 2017

Uncategorized

Phụ nữ nhớ nhé: không cần xinh đẹp nhưng bắt buộc phải có khí chất.
Cần vứt bỏ 3 thứ: mỹ phẩm hết hạn sử dụng, đàn ông thay lòng và người bạn phản bội.
Nên có 4 thứ: sự tự tin trên gương mặt, sự lương thiện trong tim, khí phách trong máu và mạnh mẽ trong cuộc đời.

Back to Homepage

go back to the top