back to Homepage

Phụ nữ đẹp như Rượu

Phụ nữ đẹp như Rượu

12 March, 2017

Uncategorized

Phụ nữ đẹp như Rượu….say rồi sẽ tỉnh
Phụ nữ thông minh như Trà…người biết thưởng trà mới ngon
Phụ nữ nghĩa tình như Nước lọc…nhạt nhưng ai cũng cần.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top