back to Homepage

“Phụ nữ chỉ cần quản tốt bản thân mình đã tài lắm rồi

“Phụ nữ chỉ cần quản tốt bản thân mình đã tài lắm rồi

12 May, 2017

Uncategorized

2

“Phụ nữ chỉ cần quản tốt bản thân mình đã tài lắm rồi

1  
“Phụ nữ chỉ cần quản tốt bản thân mình đã tài lắm rồi, cần gì phải đi quản đàn ông? Đàn ông biết nghe lời, không cần quản; đàn ông không nghe lời, muốn quản cũng chẳng quản được; đàn ông đối xử tốt với bạn, không cần quản; đàn ông đối xử tệ với bạn sẽ không để bạn quản; đàn ông yêu bạn, không cần quản; đàn ông không yêu bạn, không tới lượt bạn quản.”
See Translation

Comments

  1. Anonymous
    11 May, 2017, 13:06 Anonymous

    Kissmi..hii

    Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top