back to Homepage

Ối giời ơi mới sáng ngày ra đã đọc được cái bài báo nói về cái món mà tôi NGHIỆN NẶNG mỗi lần tới Sài Gòn: ỐC

Ối giời ơi mới sáng ngày ra đã đọc được cái bài báo nói về cái món mà tôi NGHIỆN NẶNG mỗi lần tới Sài Gòn: ỐC

19 September, 2017

Uncategorized

Ối giời ơi mới sáng ngày ra đã đọc được cái bài báo nói về cái món mà tôi NGHIỆN NẶNG mỗi lần tới Sài Gòn: ỐC! Lần nào vô công tác cũng phải lao đến Ốc Sáu Nở quận Tư, hoặc Ốc Đào, Ốc Gái,… HIc. Ôi thèm ơi là thèm cái ốc len xào dừa, ốc nhảy, ốc giác, ốc mỡ, ốc bông, ốc dừa, ốc vú nàng, ốc móng tay,… ngoài ra còn cái món càng ghẹ rang muối, râu mực nướng muối tiêu, hic…toàn món ngon thèm rỏ rãi.
Các mẹ nào nghiện ỐC giơ tay và điểm danh các món ốc khác giùm tôi phát đê!
Giờ sao hả các con nhang hầu bia ốc Trần Thiện Phú Sĩ Việt Nguyễn Việt Pham Duc Long PM PM Thành

Back to Homepage

go back to the top