back to Homepage

“Ở Việt Nam

“Ở Việt Nam

02 May, 2017

Uncategorized

“Ở Việt Nam

1  
“Ở Việt Nam, trước rất nhiều sự kiện, hiện tượng, các “nhận thức” và “giải thích” xuất hiện trên sách vở, truyền thông hoàn toàn là của “đại chúng”. Trong nhiều trường hợp khác “nhận thức” và “giải thích” của các “nhà chuyên môn” hoàn toàn bị cuốn theo “đại chúng”.
Tình trạng ấy thể hiện sự thiếu hụt của cả hai loại nhà chuyên môn đã nói ở trên.
Ở Việt Nam cũng có thói quen hay “đổ tại” “dân trí thấp”. Đấy là một thực tế khó phủ nhận.Nhưng rõ ràng sẽ là bất công và hiện thực “dân trí thấp” sẽ không bao giờ thay đổi khi giới chuyên môn không “nhận thức” và “giải thích” rằng hiện tượng đó một phần thuộc về trách nhiệm của chính mình.”
Phần comment có ý này rất hay – dành cho những báo mạng báo đời
“cuốn “Nghĩa vụ học thuật” (Academic duty, Donald Kennedy) trong đó cũng có nói đến việc đưa kiến thức hàn lâm đến với công chúng, làm cho công chúng hiểu được những tri thức khoa học cũng là một trong những nghĩa vụ học thuật của nhà khoa học, khái quát lên thì nó là một mảng rất lớn còn bỏ ngỏ là “truyền thông khoa học”, giải pháp thì như anh nói ở trên là phải có “nhà chuyên môn loại hai”, một giải pháp nữa em nghĩ cũng khả thi là trong lĩnh vực truyền thông cần có nhà báo/ ký giả chuyên biệt về lĩnh vực khoa học”
Anh Nhat Dinh sẽ rất thích bài này 🙂
See Translation

Back to Homepage

go back to the top