back to Homepage

Núi xanh xanh

Núi xanh xanh

03 June, 2017

Uncategorized

Núi xanh xanh

1 1  
Núi xanh xanh, nhà yêu yêu! Mở cửa ra là ngô và táo mèo, mùi núi rừng và không khí tủ lạnh thiên nhiên mát mát là! Nhà nghỉ tự trồng tự nuôi để nấu cơm cho khách!
Em về quê em, có chỗ mát mát để tránh cái nóng Hà Nội, khi mà các thứ cứ nóng cứ sốt và không thiếu những Trump chối bỏ về biến đổi khí hậu.
À mà thực ra ở quê Trump, dù Trump có chối bỏ tới đâu, thì các tổ chức môi trường vẫn mạnh mẽ vì người dân, doanh nghiệp, các quĩ sẽ ầm ầm ủng hộ.
Nên là em đâu sợ Trump ở bển, mà kinh nhất là các “Trump” quê em: đầu tư xây dựng ầm ầm, phá rừng phá biển, tiêu dùng vội vã chộp giật, dù mồm lúc nào cũng hô là bảo tồn, là bền vững!!! Cái thứ Trump quê em nhan nhản, em hãi!
See Translation

Back to Homepage

go back to the top