back to Homepage

Nói về người nghèo thì có rất nhiều dạng

Nói về người nghèo thì có rất nhiều dạng

19 May, 2017

Uncategorized

Nói về người nghèo thì có rất nhiều dạng, đều đáng thương cả.
Có người nghèo mặt này, giàu mặt khác.
Có người dồi dào điều này, mặt này, nhưng lại thiếu kém nhiều mặt khác.
Có người tưởng họ nghèo nhưng kỳ thực họ không hề nghèo mà lại rất giàu ! Và ngược lại.
Lại có loại nghèo thua cả người nghèo, nghèo tổng hợp, nghèo mà gian, nghèo nên tham.
Vậy ớ, nhắm thương nổi “người nghèo” hơm, thương được cỡ nào ?
Ai xa tránh được ngã mạn kiêu căng thì may ra thím Trời nhà ngọy sẽ chỉ cho thấy được mình còn nghèo ở những mặt nào, để mỗi khi Được gặp gỡ tiếp xúc với người nghèo tuyệt nhiên sẽ không còn thái độ ban ơn, cho tặng gì cả, nhất là có xử dụng đến tiền của được nhận từ các ân nhân. Đó là kẻ được thím Trời cho có một loại mỹ đức.
“Bác ái là một gánh nặng khó có thể mang nổi” (St. Vincent de Paul), ông thánh của những người bên lề xã hội đã nói 400 năm trước đó các cháu ạ.

Back to Homepage

go back to the top