back to Homepage

NHỮNG NGỌN ĐÈN KHÔNG BAO GIỜ TẮT

NHỮNG NGỌN ĐÈN KHÔNG BAO GIỜ TẮT

04 May, 2017

Uncategorized

NHỮNG NGỌN ĐÈN KHÔNG BAO GIỜ TẮT
Mình đã được cùng Phú Đức đến đảo Cồn Cỏ và hiểu được sự đam mê nghệ thuật, trách nhiệm và lòng nhiệt tâm của một KTS với di sản, với các công trình trọng điểm hay với những nơi tuyến đầu tổ quốc. Khâm phục bạn ấy từ cách tổ chức, cách giao tiếp với chiến sỹ hải đảo và dân đảo đến vất vả thức khuya dậy sớm vượt bao đường đất, sóng gió….
Giờ thì thấu hiểu mỗi người có một lý do để đến trái đất này!
Tha thiết mời các bạn tôi hãy bình chọn cho KTS và NAG Nguyen Phu Duc bộ ảnh giá trị này, chia sẻ cảm xúc của bạn với NAG để tiếp bước cho những dự án tiếp theo của bạn ấy!
Trân trọng cảm ơn các bạn tôi !

Back to Homepage

go back to the top