back to Homepage

Nhốt mình trong phòng, nhắm mắt, nhớ lại những điều từng làm mình hạnh phúc và lặng lẽ quơ bút

Nhốt mình trong phòng, nhắm mắt, nhớ lại những điều từng làm mình hạnh phúc và lặng lẽ quơ bút

Nhốt mình trong phòng, nhắm mắt, nhớ lại những điều từng làm mình hạnh phúc và lặng lẽ quơ bút. Nhạc không lời là cứu cánh với mình dù vẽ hay viết gì cũng vậy. Ngày trôi qua không hay biết, giật mình nhìn đồng hồ đã quá trưa. Lao động chân chính chưa bao giờ dễ dàng với bất cứ ai.
Nên bạn ạ! Bạn trộm mẫu thiết kế của mình được, thì mình cũng có thể tạo ra mẫu mới được. Có điều bạn sẽ mãi mãi là kẻ bám đuôi người khác. Mình không ngại tạo ra cái mới, còn việc của bạn copy thì hãy cứ copy.
Thời này là thời kẻ cắp lên ngôi, nên thà để giành thời gian tạo ra những thứ tốt đẹp, còn hơn phí hoài thời gian của đời mình nói về những kẻ xấu. Bạn nào follow facebook mình không dám kết bạn á có giật mình khi đọc stt này thì ráng chịu nhen :))

Back to Homepage

go back to the top