back to Homepage

Ngoại Ngữ sáng nay đẹp như một bức tranh

Ngoại Ngữ sáng nay đẹp như một bức tranh

13 April, 2017

Uncategorized

Ngoại Ngữ sáng nay đẹp như một bức tranh. Literally nắng vàng, gió mát, lá vàng rơi, hoa nở khắp lối :))) mấy hàng xoài đã lúc lỉu quả rồi. Mặc một chiếc váy xinh, đi bộ trong sân trường thấy tâm hồn trẻ trung yêu đời hết sức :”>
Cô trông xe bảo :”Cô để cho cháu một chỗ rộng rãi rồi đấy. Để xe vào đấy không bọn nó quệt cho xước hết xe”. Vui từ đấy đến giờ
See Translation

Back to Homepage

go back to the top