back to Homepage

Nếu chúng ta thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với nước

Nếu chúng ta thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với nước

03 September, 2017

Uncategorized

Nếu chúng ta thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với nước, nước sẽ trở nên đẹp hơn lên rất nhiều và tinh khiết hơn. Tôi nghĩ rằng nếu mỗi người chúng ta trên trái đất này đều có thể làm như vậy, chúng ta sẽ không cần phải sử dụng bất cứ xử lý hóa chất hoặc các phương cách làm sạch nước nào khác”…
Với chính thân thể chúng ta cũng tương tự như vậy. Nếu những suy nghĩ, lời nói của chính chúng ta, lời nói của người khác đối với chúng ta, cũng chỉ gồm những lời nói hòa nhã, yêu thương, từ ái, thì cơ thể chúng ta chắc chắn sẽ đẹp đẽ và khỏe mạnh. Vì cơ thể chúng ta tới 70% là nước.

Back to Homepage

go back to the top