back to Homepage

Nếu bạn biết rằng mình pin yếu

Nếu bạn biết rằng mình pin yếu

08 July, 2017

Uncategorized

Nếu bạn biết rằng mình pin yếu

1  
Nếu bạn biết rằng mình pin yếu, hoặc dùng pin nhiều, hãy luôn nhớ mang đầy đủ bộ sạc & dây cắm ! Tự tạo ra động lực cho mình luôn là điều quan trọng nhất, nếu không thể tự tạo động lực cho mình, ít ra cũng cần biết lấy từ đâu và làm thế nào để lấy 🙂 #ERA #DongThinhTeam
See Translation

Back to Homepage

go back to the top