back to Homepage

Muốn biết rõ ngành y không thua kém ngành thương mại vì sự nguy hiểm và lợi thế danh nghĩa thầy thuốc

Muốn biết rõ ngành y không thua kém ngành thương mại vì sự nguy hiểm và lợi thế danh nghĩa thầy thuốc

03 September, 2017

Uncategorized

Muốn biết rõ ngành y không thua kém ngành thương mại vì sự nguy hiểm và lợi thế danh nghĩa thầy thuốc. Người ta nghĩ ngay tới sự cứu người cùng với tình yêu của mẹ. Nhưng chuyện đó xưa rồi, anh, chị những người yêu người, yêu công lý hãy thử một lần đóng vai dân thường vào viện sẽ thấy cả một hệ thống buôn bán thậm chí mánh khóe rõ nhất là ở các bệnh viện cấp Thành phố. Thời gian không đủ để nói hết…người ta không còn tin thầy thuốc bây giờ, chuyên môn yếu kém nhưng giỏi buôn bán…. Vì lý do này mà tôi luôn nghĩ về những thầy thuốc thật sự là thầy thuốc hiện không có thời gian cho mình đang lăn lộn cứu người bằng trực tiếp và gián tiếp kể cả những nhà nghiên cứu âm thầm trong các phòng thí nghiệm, ở khắp mọi miền đang hết lòng vì nhân dân vì phát triển giống nòi…Họ những người tốt đang phải chịu ảnh hưởng rất lớn sự mất niềm tin của xã hội đối với ngành y

Back to Homepage

go back to the top