back to Homepage

Một vấn đề rất lớn

Một vấn đề rất lớn

11 May, 2017

Uncategorized

Một vấn đề rất lớn, có thể là lớn nhất trong cuộc sống hiện nay: Mức độ hành xử bạo lực trong xã hội chúng ta đã rất báo động. Chém nhau vì một cái nhìn trên phố. Chuyện côn đồ lao vào bệnh viện truy sát lại thành chuyện không hiếm. Và bác sỹ đi…học võ để phòng thân khi ở chỗ làm việc.
Đó là hành động. Còn trong ngôn ngữ và tư duy?. Đôi khi trên mạng xã hội, có thể lạc vào một vùng ngập những chửi
bới, doạ nạt, với nhiều ngàn like và nhiều trăm cmt máu lửa.
Có lần ngồi với nhau trên núi, ông Phạm Ngọc Tiến buồn bã nói với tôi: Kinh tế xuống chẳng lo. Gặp thời nó lên chẳng mấy chốc. Sợ nhất là văn hoá con người, đã xuống chẳng lên được đâu.
Không mong ông Tiến đúng !

Back to Homepage

go back to the top