back to Homepage

Một anh nông dân xịn

Một anh nông dân xịn

02 September, 2017

Uncategorized

Một anh nông dân xịn, chỉ học hết lớp 7, chế tạo ra nhiều máy công cụ tự động hóa phục vụ cho mình và bán ra thị trường trong nước đã quá giỏi, giờ thì những nước có nền công nghiệp phát triển như Mỹ, Đức đặt hàng mua thì phải gọi anh bằng danh xưng gì mới đúng.

Back to Homepage

go back to the top