back to Homepage

“Mô hình Digital Field Marketing

“Mô hình Digital Field Marketing

19 September, 2017

Uncategorized

“Mô hình Digital Field Marketing, là việc ứng dụng các lợi thế của công nghệ số tại các kênh diễn ra các hoạt động field marketing (như activation, event, merchandise, trade support/push, promotion, …) nhằm mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm thú vị và mới lạ hơn tại điểm bán hàng sau khi họ đã tương tác với nhãn hàng trong môi trường số hóa. Nhờ vậy, nhãn hàng có thể hiểu rõ hơn về người tiêu dùng để có cách tiếp cận hiệu quả hơn với họ sau đó.”
Hào hứng như thể thứ High <3 Phạm Nguyễn Phước Hải

Back to Homepage

go back to the top