back to Homepage

Mở cửa văn phòng ra là cây xanh nắng vàng

Mở cửa văn phòng ra là cây xanh nắng vàng

05 June, 2017

Uncategorized

Mở cửa văn phòng ra là cây xanh nắng vàng

1 1  
Mở cửa văn phòng ra là cây xanh nắng vàng
Hà Nội hôm nay, gió vẫn đùa với cây lay lay, tiếng ếch uôm vẫn í ới sáng muộn
Chỗ nào có cây thì chưa phải dùng điều hòa
Đây là khu kiến trúc phong cảnh, nhà chỉ được 3 tầng, cây xanh quanh ngõ. Tiếc là quá trình thực hiện ý tưởng này và việc chuyển đất công sang đất tư – thời đó đã vùi kiến trúc sư đi tù! Còn thời nay…
#cayxanh
See Translation

Back to Homepage

go back to the top