back to Homepage

Mình lại tiếp tục bóc các thánh nhân cõi mạng

Mình lại tiếp tục bóc các thánh nhân cõi mạng

11 May, 2017

Uncategorized

Mình lại tiếp tục bóc các thánh nhân cõi mạng.
Hãy để cụ O-sa-wa được yên, đừng lợi dụng cụ mà phải tội. Nếu nhìn một cách tổng thể, thực dưỡng O-sa-wa giống như trà đạo, một thứ thưởng thức và thiền để cân bằng âm dương. Uống trà là đạo, ăn là đạo để đạt được sự bình yên, bởi quan niệm bệnh từ tâm mà ra, tâm sạch thì bệnh cũng sạch. Về khía cạnh nào đó, thì đó là 1 phương pháp tốt nhưng không phải là tất cả.
Nhưng đem mấy thứ tự suy diễn ra để hoang tưởng đến độ này thì chịu, mình đề nghị các anh chị đang tung hô cái đơn này hãy làm hồ sơ đề nghị giải nô ben đi. Ahihi.
Mình đã bảo rồi, các bạn mình làm gì thì làm, tự treo cổ lên xà nhà cũng được. Tự làm chứ đừng đại diện nhân dân quần chúng gì cho nhọc, nghe nó to lớn vĩ đại quá lại đâm ra có tội với nhân loại. He he.
Giống như ăn chay vậy, hãy nói lý do là tôi phản đối giết hại động vật, hay tôi ăn vì lý do cá nhân, hay tôi ăn để bán đồ phục vụ cuộc sống chứ đừng nhân danh khoa học vĩ đại gì đấy nó tởm lắm. Yêu cạ thương.
Đúng là xã hội phát triển nhưng khoa học giật lùi là đây, yêu thế.

Back to Homepage

go back to the top