back to Homepage

Mấy cái người thiết kế này cứ PR lung tung cả lên

Mấy cái người thiết kế này cứ PR lung tung cả lên

17 September, 2017

Uncategorized

Mấy cái người thiết kế này cứ PR lung tung cả lên . Cái nhà này thiết kế xấu như ma và chẳng đáng 1 xu ý mà cứ vin vào cái báo Mỹ ( mua PR bên báo Mỹ đánh ngược lại về Việt Nam Mình cho nó oai ) nói là Họ cứ ngỡ ngàng cả ra .

Back to Homepage

go back to the top