back to Homepage

Lúc trước

Lúc trước

24 April, 2017

Uncategorized

Lúc trước , khi mới biết thế nào là ước mơ và tham vọng, tôi từng cho rằng, sau này nhất định phải thành công, giàu có, nhất định phải đạt được những gì mình muốn hay đại loại thế. Sau này , khi tự mình bước chân ra thế giới bên ngoài, đối mặt với sự bất công và bon chen. Những thứ mất đi còn nhiều hơn cả sự nỗ lực của chính mình. Thì thật sự để có một cuộc sống đủ ăn đủ mặc, không nợ nần , không phải chịu áp lực từ ai, là tốt , rất tốt rồi.

Back to Homepage

go back to the top