back to Homepage

“Lúc bé thích đi ra khỏi nhà vì ở nhà chán lắm…

“Lúc bé thích đi ra khỏi nhà vì ở nhà chán lắm…

29 November, 2013

Uncategorized

0

“Lúc bé thích đi ra khỏi nhà vì ở nhà chán lắm…
Lớn lên rồi lại thích quay về nhà vì ngoài đời ngán lắm.”
See Translation

Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top